Support
Bangkok Radius CO,LTD.
044-078-798, 081-824-4546 ,086-339-2998
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เกี่ยวกับเรา

Bangkok Radius CO,LTD.

ผ่านพ้นไปแล้วเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม กับการจัดกิจกรรมภายในของ

บริษัท บางกอกเรเดียซ จำกัด  ภายใต้ความรัก ความสามัคคี

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรภายในองค์กร 

 

เพื่อมุ่งให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ

และความตั้งใจจริงทั้งด้านงานบริการและด้านคุณภาพของสินค้า

ทั้งนี้กิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นมานั้นก็เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร

ทั้งในเรื่องการใช้ความคิด ความสามารถเฉพาะตัว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

และการทำกิจกรรมแบบทีม เพื่อเพิ่มและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นและสามารถนำศักยภาพนั้นๆ

มาใช้ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

เพราะเราทีมงานบางกอกเรเดียซใส่ใจและเชื่อมั่นว่า

บุคลากรที่มีคุณภาพจะกลายเป็นทีมที่เยี่ยมยอดและทีมที่เยี่ยมยอด

จะผลิตสินค้าที่ยอดเยี่ยมสู่มือของทุกท่าน

 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 044-078-798, 081-824-4546 ,086-339-2998| Email: bankkycard.com@yahoo.com , bangkokradius.com@gmail.com